د رصورتی که محصول شما دارای کارت گارانتی می باشد شما میتوانید با وارد کردن کد گارانتی از وضعیت اصلات کالای خود مطمئعن شوید. در صورتی که محصول شما دارای کد گارانتی نمی باشد، از قسمت ثبت گارانتی میتوانید محصولات خریداری شده را برا بررسی گارانتی ثبت نمایید.